Witam na stronie Ewy Czernik .

Psychoterapeuta - Psychoterapia Łódź

adults, pomoc, osoby strasze

Oferujemy:

 1. Konsultacje psychologiczne
 2. Konsultacje psychiatryczne
 3. Psychoterapię:
  • indywidualną
  • osób starszych
  • par
 4. Terapię wspierającą w chorobach otępiennych
 5. Indywidualny trening motywujący do zmiany
 6. Grupy wsparcia i rozwojowe
 7. Warsztaty
 8. Szkolenia
 9. Wykłady

Psychoterapeuta Ewa Czernik współpracuje z instytucjami typu domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo - lecznicze, poradnie zdrowia psychicznego, uniwersytety trzeciego wieku oraz z firmami szkoleniowymi. Aktualnie dysponuje własnym gabinetem psychoterapeutycznym.

Psychoterapia - zajmujemy się nią od 2009r. Jej celem była pomoc osobom dorosłym (w szczególności osobom starszym, niepełnosprawnym, przewlekle somatycznie chorym) w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w wyniku choroby i/lub niepełnosprawności. Powstała także by wspierać opiekunów tych osób. Aktualnie rozszerza swoją działalność o psychoterapię, nowe ciekawe tematy szkoleń, warsztatów, wykładów, o grupy wsparcia. Wprowadza także elementy psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniu w pracy z osobami starszymi.