Kontakt: 509 359 409 | Polub mój profil na Facebook'u
Czekaj…

Zdrada w związku

Zdrada w relacji partnerskiej to niedochowanie wierności partnerowi. Zdradzamy współżyjąc z inną osobą (zdrada seksualna) lub nawiązując bliską relację intymną – myślimy o drugiej osobie, żywimy głębsze uczucia do niej, tęsknimy (zdrada emocjonalna). Ze zdradą zawsze wiąże się utrata zaufania i znaczne naruszenie zasad w relacji między dwojgiem ludzi oraz różnego rodzaju kłamstwa, oszustwa, niedomówienia […]

Zaburzenia adaptacyjne

Zaburzenia adaptacyjne mogą wystąpić u osób, które doświadczyły bardzo stresującego wydarzenia, często nagłego (np. śmierć bliskiej osoby, uczestnictwo w wypadku drogowym) lub zmuszone są do przystosowania się do nowej sytuacji życiowej (np. zmiana po rozwodzie, pojawienie się dziecka w rodzinie, emigracja, przejście na emeryturę). Mówimy wtedy często o kryzysie. Osoba jest zmuszona do zmiany systemu […]

Kryzys psychiczny

Kryzys psychiczny jest wtedy, gdy trudne wydarzenie życiowe znacznie zaburza dotychczasowe życie, przekraczając możliwości poradzenia sobie z nim. Powoduje rozchwianie równowagi emocjonalnej, odczuwanie silnego stresu oraz pogorszenie codziennego funkcjonowania.  Kryzys może wywołać sytuacja zagrożenia życia, podważenie systemu wartości osoby, jej przekonań religijnych, nagła zmiana, np. zdrada partnera. Objawy, jakie występują w sytuacji kryzysu są różne, […]

Stres i wypalenie

Stres pojawia się wtedy, gdy poradzenie sobie z daną sytuacją zmusza nas do zmobilizowania wszystkich sił, mechanizmów i znanych nam sposobów. Jest to zakłócenie równowagi pomiędzy zasobami i możliwościami jednostki  a wymaganiami otoczenia. Każdy z nas reaguje inaczej, stąd czynniki wywołujące stres mogą być różne dla różnych ludzi, np. nadmierne wymagania szefa, zakłócenie planu dnia, […]

Żałoba i strata

Żałoba jest normalną reakcją na śmierć kogoś bliskiego. Jest szczególnie trudna, gdy śmierć nastąpiła nagle. Łatwiej ze śmiercią bliskich radzą sobie ci ludzie, którzy wiedzieli wcześniej o chorobie osoby zmarłej. Czas żałoby to czas rozstania, opłakiwania, żegnania się na zawsze. To też czas kontaktu ze sobą samym, ze swoją ciemną stroną, ze smutkiem, rozpaczą, żalem, […]