Kontakt: 509 359 409 | Polub mój profil na Facebook'u
Czekaj…

Kryzys psychiczny

Kryzys psychiczny jest wtedy, gdy trudne wydarzenie życiowe znacznie zaburza dotychczasowe życie, przekraczając możliwości poradzenia sobie z nim. Powoduje rozchwianie równowagi emocjonalnej, odczuwanie silnego stresu oraz pogorszenie codziennego funkcjonowania.  Kryzys może wywołać sytuacja zagrożenia życia, podważenie systemu wartości osoby, jej przekonań religijnych, nagła zmiana, np. zdrada partnera. Objawy, jakie występują w sytuacji kryzysu są różne, […]

Stres i wypalenie

Stres pojawia się wtedy, gdy poradzenie sobie z daną sytuacją zmusza nas do zmobilizowania wszystkich sił, mechanizmów i znanych nam sposobów. Jest to zakłócenie równowagi pomiędzy zasobami i możliwościami jednostki  a wymaganiami otoczenia. Każdy z nas reaguje inaczej, stąd czynniki wywołujące stres mogą być różne dla różnych ludzi, np. nadmierne wymagania szefa, zakłócenie planu dnia, […]

Żałoba i strata

Żałoba jest normalną reakcją na śmierć kogoś bliskiego. Jest szczególnie trudna, gdy śmierć nastąpiła nagle. Łatwiej ze śmiercią bliskich radzą sobie ci ludzie, którzy wiedzieli wcześniej o chorobie osoby zmarłej. Czas żałoby to czas rozstania, opłakiwania, żegnania się na zawsze. To też czas kontaktu ze sobą samym, ze swoją ciemną stroną, ze smutkiem, rozpaczą, żalem, […]