Psychoterapia

Psychoterapia jest wspólną podróżą psychoterapeuty i klienta. Od pierwszej chwili budują bezpieczną przestrzeń, w której klient może stopniowo odsłaniać siebie zgodnie ze swoimi potrzebami. Cel podróży i jej przebieg ustalane są wspólnie na początku drogi. Klient ma możliwość przyjrzeć się czemuś w nowy sposób, rozwijać umiejętności potrzebne do realizacji celu oraz odkrywać własne zasoby.

Z psychoterapii może skorzystać każdy, również osoby, które chcą się rozwijać i pełniej realizować swój potencjał.

Psychoterapia pomaga w odzyskaniu równowagi psychicznej i cielesnej.

Ewa Czernik stosuje w swojej praktyce terapię krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniu. Metoda ta powstała w latach 80-tych. Stworzona została przez amerykańskich psychoterapeutów Steve`a de Shazera i Insoo Kim Berg oraz współpracujący z nimi zespół.

Sesja psychoterapeutyczna to rozmowa, w której psychoterapeuta zadaje wiele pytań. Ułatwiają one klientowi sformułowanie problemu, bez zbędnego zagłębiania się w jego genezę, dalej zbudowanie celu i jego realizację. Dzięki temu terapia pozwala szybko odzyskać klientowi panowanie nad swoim życiem, odbudować zadowolenie, poczucie własnej wartości, dobre samopoczucie. Tym samym pozwala lepiej poradzić sobie w przyszłości. Terapeuta w podejściu krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu, aby był skuteczny musi posiadać dużą wiedzę z zakresu tradycyjnej psychoterapii, a jednocześnie umiejętności specyficzne dla tej metody.