Czekaj…

Kwalifikacje

W życiu zawodowym kieruję się zasadą: by skutecznie pomagać trzeba systematyczne pracować nad swoim rozwojem. Ukończyłam wiele szkoleń, za najważniejsze uważam:

 • Studium Profesjonalnej Psychoterapii, Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi zakończony uzyskaniem tytułu certyfikowanego psychoterapeuty – zobacz
 • Szkolenie „A.B.C. Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu”; Centrum Terapii Krótkoterminowej, Łódź – zobacz
 • Podstawowy Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt; Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, Kraków
 • Terapia Rodzin – cykl szkoleń; Polski Instytut Ericksonowski, Łódź
 • Szkoła Trenerów I Stopnia – kurs trenera umiejętności psychospołecznych; Kompetencje, Rozwój, Trening, Łódź

Ponadto uczestniczyłam w wielu warsztatach i szkoleniach psychoterapeutycznych, m.in:

 • Podejście skoncentrowane na rozwiązaniu w terapii uzależnień; Centrum Terapii Krótkoterminowej , Łódź
 • Podejście skoncentrowane na rozwiązaniu w terapii zaburzeń zdrowia psychicznego; Centrum Terapii Krótkoterminowej , Łódź
 • Skoncentrowanie na rozwiązaniu w terapii depresji i zapobieganiu samobójstwom; Centrum Terapii Krótkoterminowej , Łódź
 • Pomaganie osobom z zaburzeniami jedzenia; Centrum Terapii Krótkoterminowej, Łódź
 • Pomaganie rodzinom. Współpraca i coaching zespołów; Centrum Terapii Krótkoterminowej , Łódź
 • Od dziecićnstwa do starości; Polskie Stowarzyszenie Montessori, Łódź
 • Sześć obszarów pracy z traumą; Centrum Terapii Krótkoterminowej, Łódź
 • Czynniki leczące w terapii – konstruktywne słuchanie; Centrum Terapii Krótkoterminowej, Łódź
 • Motywowanie klienta do zmiany. Podstawy wywiadu motywującego MINT; Firma Szkoleniowa Praxe, Czechowice-Dziedzice
 • Psychosomatyka, psychoterapia i metafora, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź
 • Praca z ciałem – integracja osiągnięć M.H. Ericksona i M. Feldenkraisa, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź
 • Mediacje – konstruktywne rozwiązywanie konfliktów; Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, Kraków
 • Diagnoza w psychoterapii, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź
 • Autohipnoza, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź
 • Terapia ofiar i sprawców przemocy, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź
 • Metafora i bajka w psychoterapii osób dorosłych; Polski Instytut Ericksonowski, Łódź

Uczestniczę także w konferencjach naukowych, psychologicznych i psychoterapeutycznych.

Doświadczenie zawodowe

Od początku swojej kariery zawodowej pracuję jako psycholog z osobami dorosłymi i starszymi, osobami przewlekle somatycznie chorymi, niepełnosprawnymi, cierpiącymi na demencje

więcej…

Referencje

W swojej działalności pochwalić się mogę współpracą z wieloma firmami, od których otrzymałam referencje. Firma Szkoleniowa Praxe, Konstantynów Łódzki,

 więcej

O mnie

Jestem psychoterapeutą i psychologiem. Lubię pracować z ludźmi, lubię rozmawiać i słuchać. Lubię pomagać w szukaniu najlepszego z możliwych rozwiązań i tworzyć drogę do niego

 więcej