Czekaj…

Formy pomocy

Konsultacja psychologiczna – rozpoznanie problemu, określenie oczekiwań klienta, jego potrzeb i wynikającej z nich formy pomocy. Kierowana do osób dorosłych, w tym starszych.

Psychoterapia indywidualna – prowadzona w nurcie krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu BSFT. Skupia się na określeniu celu terapii i dążeniu do jego realizacji. Skierowana jest do młodzieży i osób dorosłych.

Psychoterapia par – prowadzona z wykorzystaniem metody terapii krótkoterminowej BSFT. W trakcie sesji wypracowujemy cel i możliwości jego rozwiązania, korzystnych dla pary.

Psychoterapia osób starszych – prowadzona z wykorzystaniem elementów terapii BSFT oraz terapii wg. Naomii Feil. Jest to rozmowa zorientowana na akceptację i zrozumienie potrzeb, emocji i możliwości klienta. Kierowana w stronę tworzenia celu wspierającego klienta oraz jego realizacji.

Terapia wspierająca w chorobach otępiennych – prowadzona metodą walidacji gerontologicznej, z wykorzystaniem elementów terapii BSFT oraz treningu poznawczego. Skierowana do osób cierpiących na choroby otępienne (choroba Alzheimera, otępienia naczyniowe itp.).

Grupy:

  • wsparcia dla opiekunów osób przewlekle chorych, starszych, niepełnosprawnych, cierpiących – uczestnicy grupy wsparcia przy udziale trenera rozpoznają problemy własne i innych uczestników, dają sobie wzajemnie wsparcie w rozwiązywaniu problemów, pracują w kierunku poprawy jakości swojego życia, poznają techniki relaksacyjne i radzenia sobie ze stresem. Skierowane do osób dorosłych.
  • Grupy wsparcia dla określonych grup zawodowych – uczestnicy przy udziale trenera rozpoznają własne i innych uczestników trudności w pracy zawodowej, dają sobie wzajemnie wsparcie w rozwiązywaniu problemów, pracują w kierunku poprawy jakości swojej pracy, poznają techniki relaksacyjne i radzenia sobie ze stresem. Skierowane do pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, ośrodków pomocy społecznej, lekarzy, pielęgniarek i innych.
  • Grupy rozwojowe – dla osób pragnących poznać siebie również w relacjach międzyludzkich, swoje zasoby, umiejętności, poznać zasady dobrej komunikacji, asertywności, zdobyć umiejętności radzenia sobie ze stresem. Skierowane do osób dorosłych.

Warsztaty:

  • Budowanie pozytywnej samooceny
  • Radzenie sobie ze stresem, profilaktyka stresu, techniki relaksacyjne
  • Komunikacja i asertywność
  • Wprowadzanie i planowanie zmian

Istnieje możliwość realizacji warsztatu na temat interesujący zamawiającego.

Szkolenia z elementami warsztatowymi:

  • Charakterystyka zmian (psychologicznych, fizjologicznych, społecznych) w okresie starości z punktu widzenia teorii i praktyki
  • Komunikacja i asertywność w relacji z klientem, mieszkańcem, pacjentem
  • Formy aktywizacji osób starszych
  • Profilaktyka wypalenia zawodowego
  • Praca z osobą zdezorientowaną, cierpiącą na demencję, m.in. w chorobie Alzheimera
  • Praca z trudnym klientem
  • Rozwiązywanie konfliktów

Istnieje możliwość realizacji szkolenia na temat interesujący zamawiającego.

Wykłady:

  • Choroba Alzheimera
  • Inteligencja emocjonalna
  • Asertywność
  • Terapia depresji
  • Senior w rodzinie wielopokoleniowej

Istnieje możliwość realizacji wykładu na temat interesujący zamawiającego.