Czekaj…

POTRZEBUJESZ WSPARCIA?

Jestem do Twojej dyspozycji, pomogę Ci znaleźć równowagę w życiu.

Psychoterapia Łódź

Psychoterapia jest moją pasją – Ewa Czernik

Psychoterapia jest wspólną podróżą psychoterapeuty i klienta. Od pierwszej chwili budujemy bezpieczną przestrzeń, w której możesz stopniowo odsłaniać siebie zgodnie ze swoimi potrzebami. Cel podróży i jej przebieg ustalane są wspólnie na początku drogi. Dzięki temu możesz przyjrzeć się czemuś w nowy sposób, rozwijać umiejętności potrzebne do realizacji celu oraz odkrywać własne zasoby.

Psychoterapeuta – Ewa Czernik Łódź

Jestem psychoterapeutką stosującą w swojej praktyce terapię krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniu. Pracuję z osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia osobowości, z osobami w kryzysie, w żałobie, przeżywającymi stres i wypalenie zawodowe lub wypalenie opiekuna. Szczególnie często pracuję z osobami wysoko wrażliwymi.
W trakcie swojej pracy zawodowej jako psycholog i psychoterapeuta zdobyłam doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, chorującymi przewlekle somatycznie i psychicznie, współpracując z Domami Pomocy Społecznej, Zakładami Opiekuńczo-Leczniczymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej, z Zespołem Orzekania o Niepełnosprawnościach, fundacją wspierającą osoby po wypadkach komunikacyjnych i po udarach.
Część mojej aktywności zawodowej skupiała się na pracy szkoleniowej, warsztatowej, wykładowej dla firm prowadzących szkolenia i wsparcie dla osób długotrwale bezrobotnych oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Dzisiaj pracuję głównie w swoim gabinecie i Poradni Zdrowia Psychicznego.
Pracując w gabinecie prowadzę psychoterapię indywidualną i psychoterapię par. Pierwsze spotkanie zawsze traktuję jako konsultację, która ma pomóc zdecydować o dalszej współpracy. Kolejne spotkania to psychoterapia.
Psychoterapia indywidualna to spotkanie terapeuty i osoby, która chce zająć się swoimi trudnościami i rozwiązać je. Psychoterapia par, to praca psychoterapeuty z dwoma osobami, które są ze sobą w związku. Może to być związek małżeński lub partnerski osób hetero- lub homoseksualnych. Mogą to być osoby będące w bliskiej relacji, np. rodzeństwo, rodzic – dziecko (w przypadku mojej pracy – dorosłe dziecko) itp.
Psychoterapeuta moim zdaniem to człowiek, który korzystając z wiedzy i doświadczeń zawodowych jest otwarty na różne sytuacje i możliwości rozwiązań. Zaś skuteczny psychoterapeuta w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu dodatkowo posiada wiedzę z zakresu tradycyjnej psychoterapii i umiejętności specyficzne dla tej metody.

Terapia nerwicy, lęku

Nieraz zdarza się, że się czegoś boimy, obawiamy. Odczuwamy niepokój w nowej dla nas sytuacji, przeżywamy tremę przed występem lub rozmową z urzędnikiem czy policjantem. Obawiamy się, że ktoś nas nie oceni, tak jakbyśmy chcieli, np. podczas starania się o pracę.

Więcej na temat terapii nerwicy

Terapia depresji

Leczenie depresjiDepresja kojarzona jest przed wszystkim ze smutkiem, niechęcią do aktywności, stronieniem od kontaktów towarzyskich. Różni się tym od obniżonego nastroju, że utrzymuje się przez większą część dnia i trwa więcej niż dwa tygodnie. Muszą też wystąpić dodatkowe objawy. Więcej o terapii depresji

Terapia indywidualna


Psychoterapia indywidualna w Ewa Czernik Łódź to spotkanie dwóch osób – klienta i psychoterapeuty. Polega na rozmowie w spokojnych i bezpiecznych warunkach. W jej trakcie psychoterapeuta zadaje pytania, które pomagają ustalić cel, jaki klient chce osiągnąć.

Terapia par

Terapia par to rozmowa osób ze sobą związanych i psychoterapeuty. Podczas sesji mogą być poruszone wszystkie tematy ważne dla pary, np. trudności w komunikacji, kryzysu w związku, zdrady, podjęcia decyzji o dalszym byciu razem lub rozstaniu. Więcej o terapii par…