Czekaj…

Wyjątkowość i trudności WWO

Czy osoby wysoko wrażliwe są wyjątkowe? Są!

 • Mają większą zdolność do dostrzegania i unikania błędów
 • Są sumienne i drobiazgowe
 • Mają umiejętność głębokiej koncentracji (ale w sytuacji, gdy nie są rozpraszane)
 • Mają wyjątkową zdolność do realizowania zadań wymagających czujności, precyzji, prędkości, a także wykrywania drobnych różnic
 • Potrafią przetwarzać dane na głębszym poziomie, tzw. pamięci semantycznej
 • Często rozważają swój sposobu myślenia
 • Uczą się wielu różnych rzeczy mimochodem, bez świadomości, że się ich uczą
 • Podlegają silnemu wpływowi nastrojów i emocji innych ludzi
 • Cieszą się wysoką inteligencją, są otwarte, ciekawe świata
 • Bliskie są im zdarzenia paranormalne, są dla nich codziennością i rzeczywistością. Telepatia, jasnowidzenie w różnych kanałach zmysłowych, wizje na jawie, sny przepowiadające przyszłość, kontakt z osobami zmarłymi, aniołami, Bogiem, odczuwanie negatywnej energii, doświadczanie niezwykłych sytuacji. Boją się o nich mówić, ponieważ uważani są za „wariatów”. Często skrywają to w sobie, co dodatkowo ich obciąża.
 • Przewidują przyszłe wydarzenia, ale nie dzielą się tym z nikim, ponieważ uważani są za „wariatów”. Pozwala im na to ogrom doświadczenia swojego i innych ludzi, który zapamiętują.
 • Mają oryginalne poczucie humoru, czasem trudne do zrozumienia dla innych, również WWO.
 • Charakteryzuje ich tzw. myślenie rozgałęzione – każda myśl przywołuje inną. To trochę podobne do zabawy słowem, gdzie układasz słowo na ostatnią literę poprzedniego: aparat – taryfa – Arek – korek – kość – ćma itd.
 • Mają dobrą pamięć związaną z emocjami.

Czy osoby wysoko wrażliwe mierzą się z jakimiś trudnościami w związku z ich wyjątkowością? Tak!

 • Trudne dzieciństwo i traumatyczne wydarzenia w dorosłości mogą wpłynąć na wzmocnienie niektórych cech, np. szybciej się męczą, więcej doświadczają flasbacków, mają kłopot z adaptacją do bodźca, który się kojarzy z czymś trudnym
 • Przebywanie w dużych grupach (pow. 5 osób) jest dla nich często męczące, czasem tak bardzo, że unikają spotkań z ludźmi
 • Wystąpienia publiczne, gdzie cała uwaga jest skupiona na nich, są bardzo trudne do realizacji
 • WWO często mierzą się z niską samooceną, niskim poczuciem własnej wartości. Niedoceniają siebie. Często doświadczają krytycznych ocen, że nie pasują do otoczenia, że są inni, słabi, głupi, naiwni, skupiają się na bzdurach, nadwrażliwi (co, paradoksalnie,  jest sugestią braku czegoś lub nawet upośledzenia)
 • Odczuwają silne poczucie winy, często nieuzasadnione, np. za katastrofę ekologiczną, za trzęsienie ziemi (może to wynikać z ich połączenia na wszystkich poziomach ze światem – WWO jest światem i świat jest nim)
 • Doświadczają wielu traum, stresu posturazowego po wydarzeniach, które dla wystarczająco wrażliwej osoby są czymś do przejścia, a dla osoby mniej wrażliwej mogą być nawet niezauważalne.
 • Doświadczają natłoku myśli, gonitwy myśli
 • Nie doświadczają pustki w głowie, wyciszenia myśli
 • Myśli samobójcze, a częściej rezygnacyjne – „Żeby to wszystko się już skończyło”, „Zasnąć i się nie obudzić”, wyobrażenia swojego pogrzebu – uspokajają. Nie chcą siebie zabijać i gdy uda im się poukładać swoje życie, by było dla nich znośne czy nawet przyjemne, wtedy nie wracają do tych myśli. Życie WWO z natłokiem myśli, emocji, poczuciem, że nie mają kontroli nad zalewającymi ich myślami czy emocjami, codziennymi trudnościami, kryzysami jest bardzo trudne czasem niewyobrażalnie trudne dla innych osób.
 • Wcale nie rzadko przejawiają zachowania agresywne wobec siebie i innych – wulgaryzmy, samookaleczanie
 • Wielu WWO doświadcza zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych
 • Najprawdopodobniej wszystkie osoby wysoko wrażliwe doświadczają hiperestezji i niemożności zaadaptowania się do bodźca
 • Gdy doświadczają zbyt dużo emocji pojawiają się trudności z zapamiętywaniem i uczeniem

Za E. Aron „Wysoko wrażliwi. Jak funkcjonować w świecie, który nas przytłacza”.

C. Petitcollin „Jak mniej myśleć”.

Nota prawna : Informuję, iż jestem autorką wszystkich tekstów zawartych na  stronie internetowej www.ewaczernik.pl. Informuję również, że potwierdzenie mojego autorstwa zostało zabezpieczone prawnie. Proszę zatem, abyś przestrzegał praw, jakie mi przysługują. Jako autorka nie zezwalam na jakiekolwiek wykorzystywanie całości lub fragmentów tekstów zawartych na niniejszej stronie internetowej bez mojej zgody lub w sposób naruszający moje prawa chronione prawem autorskim. W szczególności nie zezwalam na kopiowanie, wydawanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, jakikolwiek obrót, publikowanie w internecie i publiczne odtwarzanie treści zawartych na stronie internetowej. Jeśli chcesz wykorzystać mój utwór – skontaktuj się ze mną.