Czekaj…

Kryzys psychiczny

Kryzys psychiczny jest wtedy, gdy trudne wydarzenie życiowe znacznie zaburza dotychczasowe życie, przekraczając możliwości poradzenia sobie z nim. Powoduje rozchwianie równowagi emocjonalnej, odczuwanie silnego stresu oraz pogorszenie codziennego funkcjonowania.  Kryzys może wywołać sytuacja zagrożenia życia, podważenie systemu wartości osoby, jej przekonań religijnych, nagła zmiana, np. zdrada partnera.

Objawy, jakie występują w sytuacji kryzysu są różne, np. utrata sensu życia, poczucie bezradności, poczucie winy czy krzywdy, poczucie straty, niepokój, pobudzenie, bezsenność, nawracające, natrętne wspomnienia przeżytej sytuacji itd. Często nie trwają one zbyt długo. Gdy jednak się przedłużają warto skorzystać z pomocy psychologicznej. Psychoterapia pomoże zrozumieć, co się wydarzyło oraz nasze reakcje, zmniejszy napięcie i niepokój, pozwoli nabyć nowe umiejętności poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją.

Warto pamiętać, że kryzys może być świetnym powodem by lepiej poznać siebie, zrozumieć zmiany, jakich doświadczamy, by nabyć nowe umiejętności. Paradoksalnie przeżycie kryzysu daje nam możliwość rozwinięcia skrzydeł.

Możliwość komentowania została wyłączona.