Czekaj…

Zdrada w związku

Zdrada w relacji partnerskiej to niedochowanie wierności partnerowi. Zdradzamy współżyjąc z inną osobą (zdrada seksualna) lub nawiązując bliską relację intymną – myślimy o drugiej osobie, żywimy głębsze uczucia do niej, tęsknimy (zdrada emocjonalna).
Ze zdradą zawsze wiąże się utrata zaufania i znaczne naruszenie zasad w relacji między dwojgiem ludzi oraz różnego rodzaju kłamstwa, oszustwa, niedomówienia wobec stałego partnera i wobec kochanki czy kochanka (np. niepoinformowanie o istniejącym już związku, o jego prawdziwej kondycji, o dzieciach, o aktualnej sytuacji materialnej czy zawodowej).

Co przyczynia się do nieuczciwego zachowania wobec partnera?

 • Okazja – niekiedy np. praca zawodowa czyni korzystną sytuację do zdrady – wyjazdy służbowe, spotkania zawodowe, wyjazdy integracyjne.
 • Presja – np. większe potrzeby seksualne osoby zdradzającej niż partnera; rządza władzy, która łatwo łączy się zachowaniami niemoralnymi.
 • Samousprawiedliwienia – tłumaczenie i racjonalizowanie nieuczciwych zachowań, które zmniejsza strach i poczucie winy związane z naruszeniem norm oraz umożliwia utrzymanie pozytywnej samooceny zdradzającego, np. zdradzam, bo potrzebuję więcej doznań.
 • Uczenie się nieuczciwości – poprzez własne doświadczenie, również z domu rodzinnego czy naśladowanie innych, którzy czerpią z takiego zachowania korzyści.
 • Dyspozycje wewnętrzne –
  o  Niedojrzałe rozumowanie moralne – przestrzeganie norm moralnych tylko ze względu na grożące kary za ich nierespektowanie – „nie kradnę,
  bo mogę za to trafić do więzienia”.
  o  Chłód uczuciowy – osłabienie lub brak głębszych związków uczuciowych z innymi ludźmi.
  o  Egocentryzm – skupianie się tylko na swoich celach i potrzebach.
  o  Przedmiotowe traktowanie innych ludzi, którzy służą głównie do zaspakajania potrzeb i dążeń.
  o  Tendencja do krzywdzenia i wykorzystywania innych.
  o  Utrwalone style myślenia – odcinanie się od odpowiedzialności; roszczeniowość; orientacja na sile czyli wymuszanie na innych ważnych dla
  siebie rzeczy, działań; infantylizm uczuciowy czyli zakrywanie nieuczciwego zachowania innymi cenionymi społecznie zachowaniami;
  hiperoptymizm – zawyżona ocena własnych zdolności, umiejętności; bierność w relacjach z innymi ludźmi; ogólne znudzenie i brak celów
  życiowych; brak wytrwałości (na podstawie książki W. Wypler „Anatomia zdrady”, Warszawa 2016).