Czekaj…

Zdrada w związku

Zdrada w relacji partnerskiej to niedochowanie wierności partnerowi. Zdradzamy współżyjąc z inną osobą (zdrada seksualna) lub nawiązując bliską relację intymną – myślimy o drugiej osobie, żywimy głębsze uczucia do niej, tęsknimy (zdrada emocjonalna). Ze zdradą zawsze wiąże się utrata zaufania i znaczne naruszenie zasad w relacji między dwojgiem ludzi oraz różnego rodzaju kłamstwa, oszustwa, niedomówienia […]